Брой 9 "Начало" - Търсим творби! Open call!

Темата на брой 9 на "Ко-миксер" е "Начало". --- Scroll down for ENGLISH
Това е моментът всички вие, за които черно-бялото просто не е достатъчно, да разкажете своите комикс истории. Предизвикваме ви да използвате пълната палитра на вашето въображение, защото за 9-и брой на "Ко-миксер" отново търсим ЦВЕТНИ КОМИКСИ.

Първият цветен брой на изданието беше преди две години и бе посветен на комикси за деца. Този път eдинственото условие е нашата тема, която е НАЧАЛО. Интерпретирайте я свободно.

Началото влияе ли на края?
Всеки край ли е ново начало?
Началото ражда много въпроси, но и много възможности.
СРОКЪТ Е 20 ФЕВРУАРИ!

За да улесните и ускорите работата на екипа по списанието и с цел комиксите ви да изглеждат максимално добре на страниците му, моля спазвайте следните технически изисквания:

1. Търсим комикси от
2 до 8 страници
на български език
размер на страницата А5 (148 х 210мм)
300 dpi / CMYK / TIFF

до 20-и февруари 2018 г. на адрес co.mixerbg@gmail.com

2. Спазвайте крайния срок.  Ако по някаква причина не успеете да ни изпратите завършен комикс навреме, моля пратете ни скици на всички страници, с цел да придобием представа за него и да можем да го включим в селекцията.

3. Използвайте шаблоните за страници от списанието.
Моля изтеглете файловете, по които да работите тук.
Пишете ни за всички въпроси, които възникнат по тях на co.mixerbg@gmail.com
ВАЖНО!
Ако комиксът ви има бели полета, но част от изображенията излизат извън тях и стигат до края на страницата, моля ползвайте следния шаблон:
4. В зависимост от това  колко текст има в комикса, съобразете колко място да оставите за превод. При необходимост полето за превод може да е по-голямо или по-малко от означеното в шаблона.5. Моля,  проверете текстовете на комиксите си за правописни грешки.  Ако има нужда, консултирайте се с редактор.

6. На първата страница включете заглавието на комикса и, ако желаете, името си. Не е необходимо да има отделна заглавна страница на комикса.

7. Моля изпращайте ни комикси, които не са публикувани в България или онлайн.

8. Комикси, които не спазват техническите изисквания, ще бъдат връщани на авторите за поправка.

Очакваме творбите ви!ENGLISH

The Bulgarian zine "Co-mixer" has an open call for issue 9!

If you feel that black and white is just not enough - now is the moment to tell your comics stories. We challenge you to use the full palette of your imagination, because for the 9th issue of "Co-mixer" we are once again looking for COMICS IN COLOUR.
The first colour issue of the anthology was two years ago and was all comics suitable for kids. This time the only direction is our topic, which is BEGINNING. Interpret it freely.

Does the beginning influence the end?
Is every ending a new beginning?
The beginning poses a lot of questions, but also a lot of possibilities.

We are looking for comics that are:
2 to 8 pages
in English or Bulgarian
A5 (148 х 210mm)
300 dpi/CMYK/TIFF

Send us your work till the 20th of February 2018 to co.mixerbg@gmail.com

Important!
Use the templates given below. Please download the files from here.

Have in mind the translation area at the bottom and refer to the template for the white frame:


In case your comics includes pages without a frame, your artwork extends to the edge of the page:

1. Please add 5 mm bleed to each side of the page (5 mm more to each side of the A5 format).
IMPORTANT! 
If your work has comics frames, but also parts of the image go to the end of the page, please use this template:

2. If your comics has text, there will be a Bulgarian translation made by a translator at the bottom of the page. It is better not to have a very detailed drawing 2,7 cm above the bottom end of the page.

Consider the amount of text in your comics. If it has a lot of text, leave more space for translation.3. Please, check your texts for spelling mistakes. Consult with an editor, if needed.

4. On the first page, add the name of the work, and if you want, yours too. It's not necessary to make a separate title page.

5. Please, send comics that have not been published in Bulgaria, or online.

6. Works that do not comply with the technical specifications will be sent back to the authors for corrections.
Няма коментари:

Публикуване на коментар